esragulmez

/Esra Gülmez

About Esra Gülmez

This author has not yet filled in any details.
So far Esra Gülmez has created 105 blog entries.

Yalan Nedir?

Yalan, herhangi bir kişi, topluluk veya kurumu yanıltmak amacı güdülerek yapılan rol veya doğru olmayan herhangi bir ifadedir. Türkçe'de yalan, gerçeği gizlemek, çarpıtmak ya da olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek demektir. Sözlük anlamı, aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır, asılsız, uydurma olan yalan başka bir deyişle öz ve sözün bir [...]

By |2015-07-26T14:08:10+02:00Mayıs 23rd, 2015|01. Yalanın Teorisi|0 Comments

Yalanın Çeşitleri

Günlük hayatımızda hemen her an karşılaştığımız yalanlar değişik nedenlerden kaynaklanabilir. Yalan bazen içine düşülen zor durumdan kurtulmak için istemeden söylenirken bazen birisine duyulan nefret dolayısıyla kötülük amacı güdülerek söylenebilir. Veya kendini olduğundan daha üstün göstermek için bencillik adına da başvurulabilir. Elbette burada yalanın sebep olduğu etkinin derecesi yalan söyleyen kişinin yaşına, pozisyonuna, eğitimine ve hatta [...]

By |2015-07-26T14:08:35+02:00Mayıs 23rd, 2015|01. Yalanın Teorisi|0 Comments

Yalanın Zararları

Yalan günümüzde yediğimiz yemek, içtiğimiz su, soluduğumuz hava kadar doğal ve hatta bu ihtiyaçlarımızla iç içe geçmiş durumdadır. Oysa insanlar arasındaki ilişkiler sevgi, saygı ve güvene dayanmalıdır. Doğruluk ve doğru söylemek toplumdaki güveni artırıp insanları kaynaştırırken doğru ve dürüstlüğün tersi olan yalan ve yalancılık ise insanların birbirlerine olan güvenini temelinden sarsarak insanlar arasındaki saygı ve [...]

By |2016-02-16T14:09:45+02:00Mayıs 23rd, 2015|01. Yalanın Teorisi|0 Comments

Yalanlarla Yaşamak

Günümüzde insanlar çeşitli hastalıklarla boğuşup duruyorlar. Bu hastalıkların bir kısmı bedensel bir kısmı da manevi (ruhsal) hastalıktır. Aslında bedeni hastalıkların bir kısmını tetikleyen de ruhsal hastalıklardır. Manevi hastalıklarımızın başında ise yalan söyleme hastalığı gelmektedir. Yediden yetmişe hemen hemen herkesi örümcek ağı gibi örmektedir bu hastalık. Yalan söyleme sıradan bir hadise oldu artık. Hiç çekinmeden, utanmadan [...]

By |2019-03-29T17:55:26+02:00Mayıs 23rd, 2015|01. Yalanın Teorisi|0 Comments

Yalan Nasıl Önlenir?

    Yalan söylemek adeta bir illet gibi yaygın olarak her yerde varlığını devam ettirmektedir. Neredeyse tüm kötülüklerin temelinde yalan vardır. Yalanı yok etmeden veya –bu çok iddialı olabilir- en azından azaltmadan kötülüklerin önüne geçmek mümkün değildir. Toplumsal alanda yalan konusunda yapılacak çalışmaların başında artık tamamen  normalleşen ve gündelik hayatın her alanına sinmiş olan yalanın azının [...]

By |2015-07-26T14:09:36+02:00Mayıs 23rd, 2015|01. Yalanın Teorisi|0 Comments

İslam’da Yalan

    Kuranî bir kelime olarak kizb, yalan ve yalancılık demektir. Dilimizde kizb kelimesi, tekzip etmek tabirinde geçer; tekzip etmek, yalanlamak demektir. Yalan ve yalancılık, karşısındakini aldatmak maksadıyla söylenen ve gerçeğe uymayan söz ve bu sözü söylemektir. Sıdkın, doğruluğun, zıddıdır. Çünkü kizb(yalancılık), küfrün esasıdır, kizb nifakın(münafıklığın, iki yüzlülüğün), birinci alâmetidir, kizb Kudret-i İlâhiye'ye (Allah'ın gücü ve [...]

By |2019-03-29T17:55:26+02:00Mayıs 23rd, 2015|03. İlahi Dinlerde Yalan|0 Comments

Hristiyanlık’ta Yalan

    Üç büyük ilahi dinden biri olan Hristiyanlığın yalan konusundaki bakış açısı gayet açık ve nettir. Aşağıda İncil’de yer alan ya doğrudan ya da dolaylı yollardan yalan konusundaki ifadeler yer almaktadır.Doğruluk uğruna acı çekseniz bile, size ne mutlu! İnsanların korktuklarından korkmayın ve telaşlanmayın. (Petrus'un Birinci Mektubu, Bap 3,14)Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü (Allah için) örtülü [...]

By |2015-07-26T14:10:26+02:00Mayıs 23rd, 2015|03. İlahi Dinlerde Yalan|0 Comments

Musevilik’te Yalan

    Mısır’dan çıkış 23/7- Yalandan uzak durmakYasanın Tekrarı 5/10  - On emirde – Anne babana saygı göster Adam öldürme Zina etmeyeceksin Çalmayacaksın Yalan şehadette bulunmayacaksın Komşunun malına göz dikmeyeceksin. Hazreti Süleyman Meseleleri 22/6 kitabında şöyle der: Çocuğu güzel yetiştirirsen yaşlansa da doğru yoldan çıkmaz.Tevrat'ın çeşitli bölümlerinde de ibadetlerini gösteriş için yapanlar kınanmış, söyledikleriyle insanları hoşnut [...]

By |2019-03-29T17:55:27+02:00Mayıs 23rd, 2015|03. İlahi Dinlerde Yalan|0 Comments

Hz. Muhammed ve Doğruluk

Hz. Muhammed kendisine vahiy gelmeden önce de kişilik ve karakteri ile çevresinin takdirini toplamış biri idi. Sözüne öylesine güvenilirdi “Doğru sözlü ve güvenilir” anlamına gelen “Muhammed-ül-emîn” olarak adlandırılmıştı. Mükemmel bir insan olduğunu bütün dünyânın tasdîk ettiği Muhammed aleyhisselâma dürüstlüğü ve sadâkati (doğruluğu) sebebi ile en büyük düşmanları dahi Muhammed-ül-emîn demekte tereddüt etmemişlerdir. Kendisine peygamberlik bildirildikten [...]

By |2015-05-26T03:10:34+02:00Mayıs 23rd, 2015|03. İlahi Dinlerde Yalan|0 Comments

Bir Eğitim Sorunu Olarak Yalan Ve Yalan Söyleme

Akıl ve irade sahibi insan, bu sahipliği nedeniyle diğer varlıklar arasında özel bir yere ve öneme sahiptir. Fıtrat üzere dünyaya gelir, daha sonraki yaşam deneyimleri ile kişiliği, kimliği biçimlenir, şekil ve şemail kazanır. Bu biçimlenme sürecine genel olarak verilen isimlerden biri “eğitim”dir. Öğrenebilme kapasitesi ile birlikte dünyaya gelen insanoğlu, eğitim aracılığıyla bilgi ve duyguları öğrenir, [...]

By |2019-03-29T17:55:27+02:00Mayıs 22nd, 2015|04. Yalan ile İlgili Yazılar|0 Comments